Stalton Sp. z o.o.
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 9
35-210 RZESZÓW


(17) 854 26 82
(17) 864 06 56
(17) 864 06 55
(17) 862 17 51

e-mail: stalton@stalton.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW FIRMY STALTON SP. Z O.O. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Stalton Sp. z o.o. informuje , że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stalton sp. z o.o.z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych e-mail: rodo@stalton.pl, tel.:178640655 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy sprzedaży/realizacji procesów handlowych,obowiązków wynikających z przepisów prawa i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy lub realizacji procesów handlowych, 5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy/realizacji procesów handlowych, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy/realizacja procesów handlowych, 6) posiada Pani/Pan prawo do: . żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, . wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, . przenoszenia danych, . wniesienia skargi do organu nadzorczego, . cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat. Stalton sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie , jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069092. Zarejestrowany adres : 35-234 Rzeszów ul. Siemieńskiego 14, NIP: 813-31-93-769, Regon: 691534634, Kapitał Zakładowy 1 054 500,00 ( w całości wpłacony)

Home | O firmie | Oferta | Przelicznik | Kontakt